Czy korepetycje są potrzebne?

W dzisiejszych czasach bardzo często spotykamy się z ofertami korepetycji i równie często także sami z nich korzystamy bądź korzystają z nich nasze dzieci. Czy jednak korepetycje rzeczywiście są – i czy powinny – być nam potrzebne?
Korepetycje teoretycznie powinny wyrównywać poziom w nauce wśród uczniów, to znaczy powinny pomagać tym osobom, którym nieco gorzej idzie nauka oraz powinny udoskonalać umiejętności. Dodatkowo też korepetycje powinny pomagać w dojściu do takiego poziomu wiedzy, który umożliwiłby uczniom zdanie egzaminów z dobrymi wynikami i dostanie się do odpowiedniej, czy nawet wymarzonej szkoły. Korepetycje mają też jednak w sobie spore zagrożenie, ponieważ tworzą niestety nierówności wśród dzieci. Nie wszyscy mogą sobie bowiem pozwolić na takie dodatkowe, płatne zajęcia, więc tym samym nie wszystkie dzieci mają równe szanse na zdobycie dodatkowej wiedzy. Korepetycje ukazują też braki w obowiązkowej edukacji szkolnej, ponieważ często ta nauka okazuje się być niewystarczająca i jedyną możliwością na jej nabycie jest właśnie podjęcie korepetycji, na co nie każdego stać.

Każdy obywatel naszego kraju ma prawo i obowiązek uczestniczyć w edukacji do ukończenia 18. roku życia, każdy uczeń więc nie powinien mieć potrzeby korzystania z korepetycji, gdyż całą wiedzę potrzebną na przykład do zdania matury i dostania się na studia, powinien nabyć w szkole. Oczywiście nie wszystkim udałoby się przyswoić tę wiedzę w równym stopniu, dlatego szkoła powinna organizować darmowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów, tak żeby każdy z nich był na równym poziomie, nie musząc korzystać tym samym z korepetycji. Tak jednak nie jest, dlatego właśnie istnieją korepetycje, które cieszą się wcale niemałą popularnością wśród uczniów.
Okazuje się więc, iż korepetycje są całkiem przydatne, a czasem, mimo że nie powinno tak być, są nawet potrzebne. Jak najbardziej dobrze jest nabywać dodatkową wiedzę i kształcić się, jeśli oczywiście ma się taką potrzebę, a korepetycje nam taką właśnie możliwość umożliwiają, warto więc ją docenić i korzystać z niej.

Poprzedni post A jednak się kręci.
Następny post Powody, przez które kończy się przyjaźń